İthalat İşlemleri ve Hizmetleri

 • İthal edilecek eşya ile igili olarak fizibilite çalışmasının yapılması
 • Dahilde İşleme Rejimi uygulamaları
 • Door-to-door işlemlerde siparişten itibaren tüm aşamaların takibi
 • Nakliye firmasından eşyanın seyahat ve evrak bilgilerinin takibi
 • Vesaiklerin (varsa) konşimento cirolarını yaptırılması
 • Ordinonun alınması
 • Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti
 • Orijinal tasdikli ilgili belgelerin tasnifinin yapılarak operasyon departmanına teslimi
 • Küşat yapılması
 • Gümrük kabul ve tescil işlemine başlayarak malın muayenesinin yapılması
 • Eksiklik, hasar veya hata durumunda tutanakların tutulması ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi
 • Tahakkukların yapılarak ilgili teminat veya vergi ödemelerinin yapılması
 • İlgili firmanın vermiş olduğu talimatta belirtilen adrese malın fiziki teslimi
 • Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi


İhracat Hizmetleri

 • İhraç edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması
 • Hariçte İşleme Rejimi uygulamaları ve TEV
 • Sağlık sertifikası, Kontrol belgesi, A.TR, Eur-1 menşe şehadetnamesi, ülke durumuna görekonsolosluk tasdik işlemleri vb. yapılması
 • Eşyanın türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması
 • Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti
 • Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenen vesaiklerin bankaya ve/veya alıcıya ulaştırılması
 • Yüklenen aracın gümrük işlemlerinin takibi
 • İhraç edilecek eşyanın gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve operasyon işlemlerinin tamamlanması
 • Vesaiklerin nakliye firmasına teslimi
 • Geçici ihracat işlemlerinin ve sürelerinin takibi
 • Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi
 • Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması
 • Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin ihracatçı nüshasının firmaya teslimiDanışmanlık Hizmetleri

 • Firmamız dış ticaretin her alanında istenen detayda bilgiyi müşterilerine sunmaktadır
 • Danışmanlık hizmeti verdiğimiz başlıca konular şunlardır ;Yabancı Sermaye ve Teşvik Mevzuatı
 • Proje ve işlemleri danışmanlığı
 • Dış Ticaret Rejimleri
 • Dış ticarete ilişkin her türlü vergi mevzuatı danışmanlığı
 • 4458 Sayılı Gümrük Kanunu danışmanlığı
 • 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu danışmanlığı
 • Serbest Bölge danışmanlığı.Diğer hizmetlerimiz

 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Proje Yönetimi
 • DTD ve PTP Hizmetleri
 • Genel Antrepo
 • Gümrüksüz Depolama
 • Lojistik Hizmetleri

 

 
   

OZAN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD ŞTİ

EKİNCİLER CAD YILDIZ PLAZA 5/4 KAVACIK - BEYKOZ / İSTANBUL
Telefon : 90-216-3314370 | Faks : 90-216-3314375
web: www.ozangumruk.com | e-posta: ozan@ozangumruk.com

Web Tasarım MelAti